Изберете страница

Пансионни училища в Швейцария

Със своите 4 официални езика – немски, френски, италиански и романш, Швейцария е една от водещите държави, активно поощряващи мултикултурното образование. В много пансионни училища в Швейцария, международните ученици се обучават съвместно с деца от различните региони на страната. Обучението се извършва по специални образователни системи, пригодени за бързо усвояване на учебния материал от ученици от различни националности, като ги подготвя за предизвикателствата на съвременния глобален свят.

Бординг училищата в Швейцария имат дългогодишни традиции в предлагането на индивидуализирани, модерни, академични и качествени програми, които са предназначени за ученици от цял свят.

Всяко едно пансионно училище в Швейцария, което предоставяме на вашето внимание, се фокусира върху развиването на широк набор от академични знания и социални умения, отвъд културните бариери. Взискателната система за средно образование в Швейцария подготвят учениците за международно признати квалификации, които са необходима предпоставка за постъпване в елитни колежи или университети по цял свят.

Бординг училищата в Швейцария, с които работим, провеждат обучението си съобразно различни образователни програми: швейцарската Maturite Federale, британската IGCSE, немската German Abitur и френската French Baccalaureate. В допълнение, има възможност вашето дете да се запише и в международна образователна програма International Baccalaureаtе, която предоставя възможност за избор на основния език на обучение – английски или френски.

Също така може да намерите пансионни училища и в тези седем европейски държави – Австрия, Англия, Германия, Гърция, Испания и Франция