Изберете страница

Пансионни училища в Австрия

Освен със световноизвестни музиканти и композитори, живописни природни гледки и архитектура, Австрия е известна и със своето високо ниво в образованието. В основата на неговия успех и международно признание, е заложено разбирането, че добрата подготовка на ученици и студенти, е ключов фактор за социалното и икономическо развитие на страната.

Когато говорим за средно образование в пансионно училище в Австрия, то е добре да споменем, че то е подходящо само за онези ученици, които са готови да преследват и постигат високи академични успехи. Малките класове, между 12 и 15 човека, позволяват на учениците в пансионните училища да получат индивидуално внимание, съобразено с техните потребности. Чрез иновативни подходи, те биват насърчавани от своите преподаватели да мислят извън рамките, да споделят и да се включват активно в училищния и извънкласен живот.

Колежите в Австрия предлагат изключително безопасна среда на своите международни ученици. През целия период на своето средно образование, на разположение за съдействие и подкрепа са училищните преподаватели и префекти, както и възпитателите в пансионата.

На учениците, избрали да продължат своето средно образование в пансионно училище в Австрия, алпийската страна предлага разнообразие от училищни и извънкласни дейности, както и богат културен живот.

Важна подробност за представените от нас пансионни училища е, че обучението може да се провежда на английски език. Това дава възможност на младежите да научат в последствие немски език, като част от учебната програма за средно образование в Австрия.

Разгледайте предложенията ни за пансионни училища в Австрия, както и други държави, сред които  Англия, Германия, Гърция, Испания,Франция, Швейцария, САЩ, Гърция, Кипър и други.

Вижте още:

Защо да изберем образование в Австрия?

Показване на 5 резултата