Изберете страница
Университетът John Cabot в Италия съчетава най-добрите качества на американското висше образование с историята и културното наследство на вечния град – Рим. Това вдъхновяващо висше учебно заведение, със своите преподаватели от световна класа и студенти от над 80 страни, предлага тринадесет програми, както и възможности за обучение извън Италия. По думите на студентите, учещи там, John Cabot насърчава интелектуалната гъвкавост, толерантност и културна възприемчивост като същевременно предоставя на своите възпитаници едно от най-трансформиращите преживявания в техния живот.
През последното десетилетие университетът в Рим се развива и демонстрира все по-добри резултати. Сега John Cabot University може да се похвали с разрастване на услугите, които предлага –  допълнителна подкрепа за студентите и разширен учебен план с допълнителни програми.

Какво ново в John Cabot University?

През 2020 година университетът John Cabot в Италия открива нова бакалавърска програма в сферата на психологията.
Студентите, избрали да завършат висше образование в Италия в този постъпателно развиващ се университет ще получат солидна база за научно изследване на индивидуалното и груповото поведение и психичните процеси. Бакалавърската програма е акредитирана и се преподава на английски език.
Младежите, записали новата програма, ще имат възможност да получат необходимите знания за продължаване на по-нататъшни изследвания в областта на психологията и свързаните с нея области:  социална работа, образование и бизнес. След завършване на висше образование в Италия по новата програма студентите ще са придобили знания и умения, които могат да бъдат използвани в различни области – от социални услуги до научна  журналистика, а също така и в продажбите и рекламата.
Консултантска агенция за средно и висше образование в чужбинаСкай Лайнс“ предоставя възможността на всички кандидат-студенти, които проявяват интерес към висше образование в Италия и по-специално към John Cabot University, да не заплащат кандидат-студентска такса в размер на 50 евро. Свържете се с нас, за да ви съдействаме при кандидатстването, напълно безплатно.
John Cabot University в Италия предлага и стипендии за пълно и частично финансиране на обучението.

Какво е характерно за университета в Италия?

В това висше учебно заведение обучението се провежда в малки групи, като се насърчават дискусиите и обмена на информация.
На студентите се предоставя възможността за стаж в мултинационални компании, международни организации, неправителствени организации, консулства, правителствени служби и музеи. Те биха могли да се възползват и от обучение и пътуване извън границите на Италия – в цяла Европа, Африка, Близкия Изток и Азия.
Практическите знания и уменията, които развиват студентите, обучавайки се в John Cabot University в Италия, дават предимство на завършилите да се лансират успешно на международния пазар на труда.