Изберете страница

Висше образование в Англия

Всяка година, хиляди международни студенти избират висше образование в Англия. Те най-често са привлечени от високото академично ниво и богатото разнообразие от съвременни програми, които предлагат университетите в Англия.

Защо да изберем висше образование в Англия?

Качество на обучение и принос към световната наука:

Висшето образование в Англия се нарежда на челни позиции в международен мащаб. Британската образователна система е възхвалявана заради изключителния й принос към световната наука. Обучението в Англия е плод на дългогодишна академична традиция, съчетана с иновативни преподавателски методи.

Британските научни степени и квалификации са признати и ценени по цял свят. Една от причините за това е в строгите мерки за качество и контрол, които се прилагат по отношение на програмите за висше образование в Англия. Регулярните прегледи и справки елиминират всякакво съмнение, свързано с качеството и валидността им.

Английският – езикът на съвременния бизнес и международни комуникации

Едва ли има по-добро място, където да усъвършенствате познанията си по английски – езикът на съвременния бизнес и международните комуникации. По време на своето обучение в Англия, ежедневно ще имате възможност да практикувате езиковите си умения в реална житейска обстановка.

Практическа приложимост

Студентите, завършили висше образование в Англия, са сред най-предпочитаните от работодателските организации. Работодателите ценят тези кадри, заради професионалните и житейски компетенции, придобити в хода на обучение. Умения като набавяне и анализиране на ценна информация, индивидуално и оригинално мислене, вземане на информирани и правилни решения, се оказват от ключово значение не само на работното място, но и в ежедневния живот.

Образователни квалификации

Британските университети и колежи предлагат широка гама от образователни програми, които водят до различни квалификации и научни степени.

Програмите за висше образование в Англия са със средна продължителност от една до четири години. Студентите в Англия имат възможност да избират сред стотици специалности в сферата на: точните науки и технологиите, бизнеса и комуникациите, изкуството и дизайна, правото медицината и хуманитарните науки.

Кандидатстване чрез UCAS:

За да улесни максимално своите клиенти, от 2008 г. агенция за образование в чужбина „Скай лайнс“е регистриран агент за България на централизираната система за кандидатстване за обучение в Англия UCAS. Посредством системата за висше образование във Великобритания – UCAS, студентите имат възможност да подадат един единствен формуляр и да кандидатстват за прием едновременно по 5 програми, в повече от един университет в Англия.

Вижте възможностите за студентско настаняване във Великобритания