Изберете страница
Българското висше образование е престижно и качествено, но 21 век е свързан с глобализацията и в образователната сфера. Днешните кандидат-студенти имат много повече възможности за избор за да получат перспективно висше образование, което да спомогне за добро личностно и професионално развитие.
  • Качество на образованието

Чуждестранните университети, с които агенция „Скай Лайнс“ работи, са на предни позиции в световните класации за висше образование в чужбина – като QS World University Ranking и Times Higher Education.
  • Международен опит

Висшето образование в чужбина предоставя по-широк кръгозор. Пътуването и живеенето в друга страна дава една нова перспектива пред младежите. Те израстват и се научават да бъдат самостоятелни, отговорни и либерални. В международните университети студентите работят с най-съвременни технологии в модерни лаборатории. Някои от преподавателите им са световно известни в областта си и са значими капацитети. Студентите развиват умения по риторика, говорят и изнасят презентации пред аудитория, напредват в технологиите, запознават се с иновативни практики. В общежитията се научават на толерантност и съпричастност. Всички тези фактори изграждат лидери, които са конкурентноспособни и търсени от водещи фирми и институции.
  • Езиково обучение

Висшето образование в чужбина е свързано с добро владеене на чужд език. Това не е за пренебрегване, защото материалите, които се изучават, са сложни и академичните програми бързо напредват. Това се случва още през първия семестър от обучението. Важно е да се съобрази желанието за висше образование в чужбина с това какви възможности се предлагат на конкретния чужд език. След висше образование в чужбина владеенето на чужди езици се подобрява значително, което дава възможност за последваща работа в международни организации.
  • Добра професионална реализация

Може би една от най-важните причини за международно висше образование е възможността за по-добра реализация и кариерно развитие. Дипломите от всички висши учебни заведения, които ви предлагаме, са световно признати и високо ценени. От друга страна търсенето на образовани и високо квалифицирани специалисти  и в България е гаранция, че може да се продължи с професионално развитие и разтеж и у нас.
Висшето образование в чужбина е преимущество за повечето работодатели, защото то им подсказва, че кандидатът за работа е готов да излезе от зоната си на комфорт, че може да работи с чуждестранни клиенти  и с различен тип хора, както и в различна обстановка.
  • Неограничени кариерни възможности

Чуждите университети, с които си партнираме, дават много кариерни възможности за развитие. Те организират срещи с работодатели, представят различни фирми, а много от тях имат и договорни отношения със световно известни международни фирми, които набират квалифицирани кадри.
***

Ако се интересувате от висше образование в чужбина можете да се свържете с консултантите на Sky Lines на тел. (02) 987 9958 или по e-mail на адрес: info@skylines.bg.com.