Изберете страница

Образованието в Нидерландия през последните години набира все по-голяма популярност сред българските студенти. Ако и на теб ти звучи като добра идея, предлагаме на твоето внимание Tilburg University – доказан лидер в обучението по икономика, бизнес науки и право.

Ето пет причини да го избереш за своето продължаващо образование в страната на лалетата.

Tilburg University – лидер в световните класации за университети

Според проучване направено сред всички студенти в Нидерландия (National Student Survey -NSE) , Tilburg University е най-добрият традиционен университет в Нидерландия през 2016, 2017, 2018 и 2019 година. Университетът в Нидерландия задържа и своите високи позиции във водещи световни класации за висше образование и се класира на:

  • 4-то място в Европа и 17-то в света в областта на Икономика и Бизнес (US News 2020)
  • 6-то място за най-добър университет в Нидерландия (Keuzegids Universiteiten, 2020)

Преподавателите в нидерландския университетTilburg University са именити изследователи, под ръководството на които ще имаш възможността да се включиш във важни научни изследвания. Висшето учебно заведение стимулира умението за критично и аналитично мислене, чрез работа върху различни проекти и казуси. Връзките с бизнеса, неправителствените и други организации, се насърчават чрез вълнуващи срещи с гост-лектори на университета в Нидерландия.

Образователен профил на студент в Tilburg University: Знаещ, можещ и с характер

Добрата подготовка, умения и характер са в центъра на обучението в Tilburg University. Образованието, което университетът предоставя на своите студенти, не се фокусира единствено в тяхната теоретична подготовка, но също и в развитието на техните персонални качества и умения. Студентите се обучават да бъдат разсъдливи и да проявяват критично мислене. Учат се как да действат и осъществяват своите идеи, и по-конкретно онези от тях, които са в полза на обществото. Така те се превръщат в по-смели и обществено отговорни хора. Мотото на учебното заведение е „Understanding society”, а усилията му са съсредоточени в това да допринасят за разрешаването на съвременните комплексни проблеми, пред които е изправено днешното общество.