Мирослава Стойчева

UK BA Computer Visualisation and Animation | Студентка в Bournemouth University |

Вече съм в Англия, настаних се в приемно семейство в близост до Bournemouth University и съм щастлива. Искам да благодаря на всички за съдействието, което ми оказахте във връзка с моето кандидатстване. Това, че в момента съм тук е благодарение както на собствените ми сили, така и на вашата помощ, което е успех и за вас и за мен. Пожелавам още много български студенти да заминат в чужбина, да се изучат, и да бъдат компетентни и оценени след това. Пожелавам ви ползотворна работа

С уважение Мирослава Стойчева