Шест ценни качества, които IB програмата изгражда vol.2

Едно от преимуществата, които дава IB програмата е фокусирането и оформянето на отделните ученици. Тя е разработена за всестранното развитие на децата. Не е достатъчно да се развива само академична интелигентност, IB програмата се стреми младежите да достигнат цялостно  личностно израстване. Тук са събрани основните качества, върху които се фокусира програмата и как учениците … Read More

Шест ценни качества, които IB програмата изгражда vol.1

Кои са шестте основни качества на IB програмата (International Baccalaureate Programme) и уменията, които учениците изграждат по време на учебния процес? Мотивация   IB класната стая не е ограничена до четири стени. CAS модулът „творчество, активност и социални дейности“ позволява на учениците да се ръководят от собствените си интереси, таланти и умения. Младежите се … Read More