Изберете страница
Спортът и пансионните училища в чужбина vol.1

Спортът и пансионните училища в чужбина vol.1

Същността на доброто пансионно училище е да изгради личности,  които вярват в способностите и уменията си. Това се постига чрез съвременни образователни похвати и извънкласни дейности. Качественото пансионно образование се разпознава по наличието на цялостна концепция...