Изберете страница

INHOLLAND University of Applied Sciences

Дестинация: Alkmaar, Amsterdam/Diemen, Delft, Den Haag, Haarlem и Rotterdam, Нидерландия
Език: Английски
Учебни дисциплини: Инженерство, Бизнес, Мениджмънт
Видове курсове: Бакалавърски програми
Вид обучение: Full time
Уебсайтhttps://www.inholland.nl/inhollandcom/

За университета

INHOLLAND University of Applied Sciences е институция, специализирана в областта на професионалното висше образование, с центрове в западната част на Нидерландия. Със своята кипяща от енергия и възможности среда, с мащаба и всеобхватността си, университетът е идеален за студенти, които се стремят да развиват както теоретичните си познания, така и практическите си умения. INHOLLAND University е професионално обвързан както със самите студенти, така и с пазара на труда.

Университетът предлага 7 бакалавърски програми на английски език в различни дестинации, сред които се открояват Амстердам, Ротердам и Хага. Така студентите имат възможността да комбинират професионално обучение с живот в едни от най-разнообразните в културно отношение и вълнуващи европейски градове.

Местоположение

Университетът има кампуси в следните градове: Alkmaar, Amsterdam/Diemen, Delft, Den Haag, Haarlem и Rotterdam, като предлага програми и в: Dordrecht, Hoofddorp, Oegstgeest, Utrecht и Zaanstad.

Качество

С цел непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите програми, INHOLLAND  създава и поддържа стратегически договорни взаимоотношения с образователни институции в Нидерландия и с 300 университета и организации в чужбина. Има и 50% дялово участие в Nyenrode Business School. Всички кампуси разполагат с отлични съоръжения и технологии за информация и комуникация, както и със специално построени модерни бази за настаняване.

Интернационалност

Непрекъснато нараства броят на студентите, които работят в международни организации след като завършат обучението си в INHOLLAND. Най-добрият начин за подготовка за бъдеща кариера в подобна интернационална среда е опознаването й по време на самото обучение. Всяка година около 450 студенти от INHOLLAND отиват на обменни начала в някой от партниращите университети. Други 450 международни студенти идват на тяхно място в университета като част от обменната програма. Но интернационалността в INHOLLAND е много повече от това. Където това е възможно, е добавено международно направление към съдържанието на програмите. Съвместната работа с институции и организации от над 35 държави е съществен елемент в целия процес на интернационалност. Броят на студентите с чуждестранни средно-образователни квалификации, записващи се в INHOLLAND, варира от 2% до 18%, в зависимост от областта, в която е съответната програма.

Бакалавърски програми на английски език: 

Обменни програми

По време на обучението си в INHOLLAND University студентите могат да кандидатстват на обменни начала в някоя от партниращите институции в Европа и целия останал свят.

Такси 2022 / 2023 учебна година

EUR 2 209*

Студенти първа година в бакалавърска програма: EUR 1 105

Ако искате да разгледате и останалите университети и академии за образование в чужбина, които са наши партньори и за които съдействаме безплатно, вижте секция Висше образование на нашия сайт.

Категории

Висше образование, Висше образование в чужбина, education in London, висше образование в Италия