Online Universita Telematica

Програми: Бакалавърски и магистърски

Език: Английски и италиански

Описание

Universita Telematica е първият университет за онлайн обучение в Италия. „Интелигентност, независимост и интеграция“ са образователните критерии, които характеризират тoва учебно заведение.

Университът e създаден през 2006 г., базирайки се на едни от най-модерните и ефективни технологични стандарти в областта на електронното обучение.

Академичните степени, които се издават от учебното заведение, имат същата юридическа стойност, каквато и дипломите, издадени от традиционните университети.

Мисията му е насочена към постигането на цялостно взаимодействие между академията и нейните студенти. Telematica предлага гъвкаво и ефективно обучение, ориентирано към образователните потребности на студентите и нуждите на трудовия пазар. Университетът осигурява независим и персонализиран подход на преподаване. Липсата на физическо присъствие е компенсирана от постояннен мониторинг на учебния процес, който се осъществява чрез различни методи за оценка и самооценка, като по този начин се проследяват индивидуалните постижения и напредък на студентите. Курсистите се обучават под менторството на състав от академични ръководители. В процеса на обучение се използват високотехнологични и интерактивни инструменти като TV LEARNING и SOCIAL LEARNING, които способстват за по-ефективното усвояване на нови знания и умения.

Telematica обръща специално внимание на изследователската дейност и насърчва студентите да участват в различни научно-изследователски проекти и проучвания.

Предлагат се следните едногодишни магистърски програми на английски език, всяка от които с продължителност 1500 учебни часа:

BUSINESS ADMINISTRATION

MARKETING AND MANAGEMENT

RENOVATION OF BUILDINGS AND FACILITIES

BIOFUELS

HEALTH CARE ORGANIZATIONS MANAGEMENT

INFORMATION SECURITY

PERSONAL DATA SECUTIY

INFORMATION TECHNOLOGY

IT MANAGEMENT

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL RELATIONS

PUBLIC ADMINISTRATION

CLINICAL PSYCHOLOGY

MARKETING AND COMMUNICATIONS  

 

Бакалавърски програми на италиански език ТУК.

Магистърски програми на италиански език – primo livelo и secondo livelo

 

Такси за обучение:

Магистърски програми на английски език – 1750 евро

Бакалавърски и магистърски програми на италиански език – 1000 – 3000 евро на година