Изберете страница

Kühne Logistics University

Местоположение: Хамбург, Германия

Образователни програми: Бакалавърски и магистърски програми

Език на преподаване: английски език

Уебсайтhttps://www.the-klu.org

За университета

Kühne Logistics University е акредитиран частен университет, който предлага програми по логистика и мениджмънт и се намира на пристанището в Хамбург.  Спонсориран от неправителствената организация Kühne, KLU предлага бакалавърска и магистърски програми и е международно признат за обучение и изследователска дейност в сферата на логистиката, транспорта, управлението на веригата за доставка и съпътстващите аспекти на бизнеса.

Kühne Logistics University е разположен в местността HafenCity, непосредствено до пристанището на Хамбург – едно от най-големите морски пристанища в Европа. Заедно с института за морска логистика Frauhofer и технологично ориентирания логистичен център в Хамбургския технологичен универистет, KLU е част от изключително важен клъстер на логистични изследователски институти в северна Европа.

Бакалавърски програми:

Магистърски програми:

Учебни такси:

Бакалавърски програми – от EUR 9960 до EUR 11360

Магистърски програми – EUR 11 960

TriContinent Master – EUR 18 500

Стипендии: да

Настаняване: да

Категории

Висше образование в чужбина, education in London, висше образование в Италия, Висше образование