Изберете страница

University College of Northern Denmark

Местоположение: Олборг, Хьоринг, Тистед

Език на преподаване: Английски

Специалности: Компютърни технологии, програмиране, мултимедия и графичен дизайн, до финанси, маркетинг, туризъм, спортен мениджмънт, архитектура и мениджмънт на културното и природното наследство

Образователни програми: AP, Top-Up бакалавърски и бакалавърски програми

Уебсайт: http://www.ucnorth.dk/home.aspx

 

 

За университета

University College of Northern Denmark (UCN) предлага повече от 40 програми за желаещите да продължат своето обучение в Дания. Близо половината от тях са на английски език. Програмите на UCN включват както теоретични знания, така и практически групови занимания, работа по проекти, казуси и учебни стажове в компании. UCN има партньорски отношения с повече от 100 университета от цял свят. В трите кампуса – в Олборг, Хьоринг и Тисдет, се обучават повече от 17 000 студенти, като около 700 от тях са чуждестранни.

Програми

AP програми:

Top-Up бакалавърски програми:

Бакалавърски програми:

Такси

Обучението за студенти от Европейския съюз е безплатно.

Ако искате да научите повече за процеса по кандидатстване, можете да се свържете с нас тук >>

Висше образование, Висше образование в чужбина, висше образование в Италия, education in London