Изберете страница

Американски университет в България

Местоположение: гр. Благоевград, България

Език на преподаване: английски език

Специалности: Икономика, Бизнес, Информационни технологии, Европеистика, История, Журналистика и комуникации, Математика, Политически науки, Международни отношения

Уебсайт: https://www.aubg.edu

 

 

За университета:

Две дипломи – от САЩ и България, интердисциплинарно обучение и разнообразие от академични програми са част от предимствата, които превръщат Американския университет в България /АУБГ/ в предпочитана дестинация за талантливи студенти от цял свят. Образованието в американски стил „liberal arts“ дава възможност на студентите да комбинират знания от различни дисциплини, което гарантира по-добра професионална реализация в бъдеще.„Liberal arts“ e образователен подход, популярен в Америка. При него се изучават едновременно най – различни дисциплини (например точни и хуманитарни науки, изкуства, бизнес, икономика и др.), като същевременно се добиват задълбочени знания по избраните една или две специалности. Студентите са свободни да избират своите предмети, преподаватели и учебна програма. Класовете са малки, а студентите са в близък контакт с преподавателите.

АУБГ заема водещи позиции в рейтинги по успех на възпитаниците с 99,8 % от завършилите студенти, които започват работа или продължават обучението си в магистърски или докторски програми след дипломирането. Данните сочат още, че 65% от студентите на Американския университет в България получават повече от две предложения за работа или потвърждение за прием за продължаващо обучение, между които да избират.

Животът в университетския комплекс е разнообразен, забавен и младите хора разполагат с всички съвременни удобства, за да съчетават успешно усилената академична дейност и многообразието от извънкласни занимания. В АУБГ студентите срещат подкрепяща  и разнообразна среда, която разкрива нови възможности за творческа реализация и личностно израстване.

Програми:

Специалности:
 • Business Administration
 • Computer Science
 • Economics
 • European Studies
 • History and Civilizations
 • Information Systems
 • Journalism and Mass Communication
 • Literature (Secondary Major)*
 • Mathematics
 • Political Science and International Relations
 • Self-designed major (Secondary Major)
Подспециалности:
 • Anthropology
 • Computer Science
 • Economics
 • Entrepreneurship
 • European Studies
 • Film Studies
 • Fine Arts
 • History
 • Information Systems
 • Integrated Marketing Communications
 • Journalism and Mass Communication
 • Literature
 • Mathematics
 • Modern Languages and Cultures
 • Philosophy and Religion
 • Political Science and International Relations
 • Public Policy
 • Southeast European Studies

Такси:

Такса – $11,700
Общежитие – $1,410
Такса за студентски активности – $580
Хранене – $600
Общо – $14,290

 

Категории

висше образование в Италия, Висше образование в чужбина, Висше образование, education in London