Изберете страница

Средно образование в Швейцария

Със своите 4 официални езика – немски, френски, италиански и романш, Швейцария е една от водещите държави, активно поощряващи мултикултурното образование.

В много училища за средно образование в Швейцария, международните ученици се обучават съвместно с деца от различните региони на страната. Обучението за средно образование в Швейцария се извършва по специални образователни системи, пригодени за бързо усвояване на учебния материал от ученици от различни националности, като ги подготвя за предизвикателствата на съвременния глобален свят.

Всяко едно пансионно училище за средно образование в Швейцария, което предоставяме на вашето внимание, се фокусира върху развиването на широк набор от академични знания и социални умения, отвъд културните бариери.

Взискателната система за средно образование в Швейцария подготвя учениците за международно признати квалификации, които са необходима предпоставка за постъпване в елитни колежи или университети по цял свят.

Бординг училищата за средно образование в Швейцария, с които работим, провеждат обучението си съобразно различни образователни програми:

  • швейцарската Maturite Federale,

 

  • британската IGCSE,

 

  • немската German Abitur

 

  • френската French Baccalaureate.

 

В допълнение, има възможност вашето дете да се запише и в международна образователна програма International Baccalaureate която предоставя възможност за избор на основния език на обучение – английски или френски.

Също така може да намерите училища за средно образование и в следните европейски държави – Австрия, Англия, Германия, Гърция, Испания и Франция.