Изберете страница

Висше образование в Германия

Много български кандидат-студенти избират висше образование в Германия и това съвсем не е случайно. Държавата отдавна заема водеща позиция в света в много области като икономическо и технологично развитие, теоретична и изследователска дейност. Страната инвестира много средства в научния прогрес и в развитието на културата.

Висшето образование в Германия се слави с отлична академична репутация, комбинирайки успешно иновации с изпитани методи на преподаване.

Висше образование в Германия предлагат над 400 официално акредитирани висши учебни заведения с повече от 14 500 програми.

Висшите учебни заведения в Германия се делят на:

Университети (Universität) – Тези висши училища предлагат широк спектър от академични дисциплини, главно с теоретична насоченост. Само след завършване на университет в Германия, студентите могат да продължат образованието си с докторантура и да развиват академична кариера.

Университети за приложни науки в Германия (Fachhochschule) – Програмите  на тези университети в Германия са практически насочени – изучават се технически и бизнес дисциплини, професии със социална насоченост и други. Те често включват стажове и практически модули, които да подготвят студентите за предизвикателствата на професионалния живот.

Университети за музика и изкуство в Германия (Kunst und Musikhochschule)  – Предлагат програми за обучение в сферата на изкуствата, в различни области, свързани с дизайна, архитектурата и медиите, както и за професионални направления като режисура, продуценство, сценография и др.

Голямото разнообразие от възможности за обучение и изследователска дейност в Германия, както и прекрасните условия в немските висши училища са предпоставка не само за високи академични резултати, но и за успешна професионална реализация. .

Вижте възможностите за студентско настаняване в Германия, които предлагат нашите партньори от UniPlaces и Housing Anywhere.