Изберете страница

Висше образование в Германия

Много български кандидат студенти избират висше образование в Германия и това не е случайно. Държавата отдавна заема водеща позиция в много области както в икономическо и техническо развитие, така и в теоретичната и изследователска дейност. Тя инвестира много средства в научния прогрес и в областта на културата.
Доброто ниво на висше образование в Германия се базира върху основата на развитата образователна система в страната. Тя от своя страна се характеризира с успешно съчетание от иновации и изпитани методи.

Висше образование в Германия може да се  завърши в общо 409 официално акредитирани висши учебни заведения, предлагащи повече от 14 500 програми. Високите стандарти и дългогодишните традиции във висшето образование правят страната желана дестинация за много международни студенти. Те могат да избират между три вида висши учебни заведения:

Висше образование в Германия в Universität (университети) – Тези висши училища предлагат широк спектър от академични дисциплини, главно с теоретична насоченост. Само след завършване на университет студентите могат да продължат образованието си с докторантура и да развиват академична кариера.

Висше образование в Fachhochschule  (университети за приложни науки) – Програмите на тези университети са практически насочени – изучават се технически и бизнес дисциплини, професии със социална насоченост и други. Те често включват стажове и практически модули, които да подготвят студентите за предизвикателствата на професионалния живот.
Висше образование в Kunst und Musikhochschule (университети за музика и изкуство)  – Предлагат програми за обучение в сферата на изкуствата, в различни области, свързани с дизайна, архитектурата и медиите, както и за професионални направления като режисьорство, продуциране, сценография и др.
Голямото разнообразие от възможности за обучение и изследователска дейност в Германия, както и прекрасните условия в германските висши училища са предпоставка не само за високи академични резултати, но и за успешна професионална реализация. Да сте завършили висше образование в Германия е въпрос на престиж.

Вижте възможностите за студентско настаняване в Германия, които предлагат нашите партньори от UniPlaces и Housing Anywhere.