Висше образование във Финландия може да се завърши на фински, шведски и английски език. Повечето от престижните финландски университети предлагат редица специалности на английски език, специално за международните си студенти.

Скандинавската държава е далечна, северна и мистериозна за нашите кандидат-студенти, но интереса към висшето образование във Финландия се засилва с всяка изминала година. Често те я свързват с „нощите на незалязващото слънце“ през лятото и очарованието на Северното сияние, което се наблюдава през зимата. Но освен, че е всеизвестна с природните си богатства, страната набира популярност и в сферата на висшето образование. Финландците високо оценяват знанието и поради тази причина всеки има правото да учи и да се развива в избраната от него научна сфера. Благодарение на ефективната система за висше образование във Финландия там се разработват иновативни решения както на местни, така и на глобални проблеми.
Световния икономически форум оценява високо човешкия капитал във Финландия в сфери като образование, благосъстояние и заетост. Организацията Universitas 21 поставя системата за висше образование във Финландия на шесто място в световната си класация. Същото може да се каже и за средното образование в страната. Освен това, Финландия многократно се нарежда в проучванията на PISA сред най-добрите нации, където хората успешно се развиват в сферите на математиката, литературата и естествените науки.

Висше образование във Финландия се изучава в 14 университета, за които е типична изследователската дейност и 24 университета за приложни науки, предлагащи практическо обучение с професионална насоченост. Бакалавърските програми в университетите за приложни науки са с продължителност от 3.5 и 4.5 години. Основно изискване за прием е завършено средно образование с продължителност от минимум 12 години. За определени програми приемът зависи и от успешното явяване на изпит.
Разходите за живот са средно между 500 и 800 евро на месец, в зависимост от стила на живот. Средният наем е 300 евро (стая в апартамент с 1-2 студенти). Студентите от ЕС имат право да работят във Финландия.