Финландия е една далечна и мистериозна за нас северна държава на Скандинавския полуостров. Често я свързваме с „нощите на незалязващото слънце“ през лятото и очарованието на Северното сияние, което се наблюдава през зимата. Но освен, че е всеизвестна с природните си богатства, страната набира популярност и в сферата на образованието. Финландците високо оценяват знанието и поради тази причина всеки има правото да учи и да се развива в избраната от него научна сфера. Благодарение на ефективната система за обучение, във Финландия се откриват иновативни решения както на местни, така и на глобални проблеми.
Световния икономически форум оценява високо човешкия капитал във Финландия в сфери като образование, благосъстояние и заетост. Организацията Universitas 21 поставя финландската образователна система на шесто място в световната си класация. Освен това, страната многократно се нарежда в проучванията на PISA сред най-добрите нации, където хората успешно се развиват в сферите на математиката, литературата и естествените науки.
Висше образование във Финландия се изучава в 14 университета, за които е типична изследователската дейност и 24 университета за приложни науки, предлагащи практическо обучение с професионална насоченост. Бакалавърските програми в университетите за приложни науки са с продължителност от 3.5 и 4.5 години. Основно изискване за прием е завършено средно образование с продължителност от минимум 12 години. За определени програми приемът зависи и от успешното явяване на изпит.
Разходите за живот са средно между 500 и 800 евро на месец, в зависимост от стила на живот. Средният наем е 300 евро (стая в апартамент с 1-2 студенти). Студентите от ЕС имат право да работят във Финландия.

Häme University of Applied Sciences
Häme University of Applied Sciences

Местоположение: Valkeakoski, Hämeenlinna, Riihimäki, Finland

Образователни програми: Бакалавърски и магистърски програми

Език на преподаване: Английски език

Уебсайт: http://www.hamk.fi/english/Sivut/default.aspx

not rated 0.00 Купи