Изберете страница

Висше образование в Дания

Дания, страна на творчество и приключения

Висше образование в Дания избират все повече международни студенти. Образователната система има дългогодишна академична традиция, а обучението в Дания се отличава с динамичен стил на преподаване и високи научни постижения.

Защо да изберем обучение в Дания?

Дания предоставя неограничени възможности за обучение на студентите от България. Висшите учебни заведения в Дания са с интернационална насоченост. Датските университети предлагат широк спектър от дисциплини и индивидуални образователни курсове, като обучението в международните образователни програми в Дания е на английски език.

Висшето образование в Дания е безплатно за студенти от страните членки на Европейския съюз. В повечето други европейски държави университетите имат годишни такси за обучение. В Дания такива такси  за студентите от ЕС няма. Единствените разходи, които трябва да предвидите като студент в Дания, са за настаняване и издръжка.

Висшето образование в Дания следва европейската система за трансфер на академични кредити (ECTS). Това осигурява свободно придвижване на студенти в международния сектор на висшето образование и създава възможност взетите курсове и кредити да бъдат прехвърлени в други колежи и университети в света.

Повечето студенти в Дания имат работа като допълнителен източник на доходи. Студентите от ЕС автоматично получават право на работа, и не се нуждаят от специално разрешително като тези от други държави. Студентите, които следват висше образование в Дания, имат право на работа до 15 часа седмично по време на семестъра и до 37 часа през ваканциите.

Вижте възможностите за студентско настаняване в Дания

Показване на 2 резултата