Изберете страница

Висше образование в Дания

Дания, страна на творчество и приключения

Висше образование в Дания избират все повече международни кандидат-студенти, заради големите инвестиции в областта на образованието и заради доброто му академично ниво.
Дания предоставя неограничени възможности на студентите от България. Завършването на висше образование в  Дания е безплатно за български студенти от началото на 2007г. и единствените разходи са за настаняване и издръжка. Висшите учебни заведения, предлагащи обучение в Дания са с международна насоченост и предлагат широк спектър от учебни програми и индивидуални образователни курсове на английски език, което значително улеснява учебния процес и всекидневното общуване. Студентите завършили висше образование в  Дания имат предимство заради отличната образователната система, както и дългогодишната академична традиция, която се характеризира с динамичен стил на преподаване и отлични научни постижения.

Висшето образование в Даная следва европейската система за трансфер на академични кредити (ECTS). Това осигурява свободно придвижване на студенти в международния сектор на висшето образование в света. Така се дава възможност взетите курсове и кредити да бъдат прехвърлени в други колежи и университети. Студентите в Дания имат право на 10 работни часа на седмица, като заплащането е около 12-15 евро на час. Това им позволява да подпомагат престоя си в кралство Дания.

Вижте възможностите за студентско настаняване в Дания

Показване на 6 резултата