Изберете страница

Европейските страни често окупират най-високите позиции в класациите за образование, а пансионните училища в Европа се категоризират като едни от най-ексклузивните в света. най-големите и съществени предимства обаче дават частните колежи. Кои са тези преимущества и защо си струва да помислите над това детето Ви да продължи своето средно образование в чужбина именно в такова училище?

Високо академично ниво и индивидуален подход

Сред предимствата на частните пансионни училища се откроява най-вече съотношението ученик-учител. То позволява децата и младежите в колежи да получават много повече внимание, грижа и най-важното – индивидуален подход.

Академичното ниво е високо и учениците трябва да са подготвени да учат здраво и да полагат усилия. Бординг училищата в Европа често предлагат и много международно признати програми, като например International Baccalaureate (IB).

Екипна работа и отговорност

Обучението в международна среда дава чудесна основа за бъдещето, тъй като учениците се учат на екипна работа, поемане и носене на отговорност, разбиране за културата и света. Забавните и обогатяващи личността извънкласни активности са също част от обучението в европейско бординг училище.

Пансионни училища в Европа

Пансионните училища във Великобритания

Пансионните училища са голяма част от образователната система на Великобритания. Те са базирани на силни и дълбоки традиции за академична подготовка и предлагат на ученици от целия свят възможност да се подготвят за бъдещите академични и професионални предизвикателства и да подобрят английския си език.

Международно признание

Квалификациите, които се получават в пансионните училища във Великобритания са изключително престижни и международно признати. Това е от изключителна важност за младежите, независимо дали искат да се върнат да продължат висшето си образование в родината си или искат да сменят образователната дестинация.

Особено голямо предимство имат международните ученици, които завършват колеж във Великобритания и искат да кандидатстват във висше учебно заведение и да стартират професионалната си кариера в страната.

Предимствата на частните британски колежи

Международните пансионни училища имат няколко значителни преимущества пред държавните във Великобритания. Първото от тях е свързано с материалната база. Частните колежи разполагат с по-голям бюджет. Те инвестират изключително много, за да предложат на учениците си най-добрите и модерни съоръжения за обучение, настаняване и спорт. Спортна зала, на която дори големите клубове биха завидели, дигитални класни стаи с интерактивни бели дъски и таблети за учениците… Частните пансионни училища се стараят не само да бъдат в крак с образователните тенденции, но и да предлагат най-добрите условия за спорт, извънкласни дейности, и най-вече за академичното и личностно развитие на децата и младежите, избрали да учат там.

Друго голямо предимство е броят на учениците в клас. В държавните училища те са между 30 и 40, което не позволява за да се обърне достатъчно внимание на образователните потребности на всички деца. В частните колежи тази цифра е около 10. По този начин всеки ученик получава индивидуална подкрепа и внимание и може да развие потенциала си в значително по-голяма степен.

Ако имате нужда да получите повече информация за възможностите за средно образование в избрана от Вас дестинация или колеж, не се колебайте да се свържете с нас на info@skylines-bg.com или на 02/ 987 9958.