Cambridge Arts and Science (CATS Colleges) – 100% стипендии за български ученици

На 17 и 18 март 2018 година, едно от най-реномираните международни училища за средно образование във Великобритания, ще проведе конкурс за стипендии в офиса на агенция Скай Лайнс. Участието е безплатно и само след предварителна регистрация.

Видове стипендии

  • Стипендия Oxbridge, покриваща 100% от таксата за обучение и настаняване в CATS Colleges. Предназначена е за ученици завършващи 10 клас с отличен успех, кандидатстващи за програмите A-level (16+ години) и International Baccalaureate (16+ години), и проявяващи интерес към университетите Oxford и Cambridge.
  • 2 стипендии за 40%* отстъпка от таксата за обучение за учениците кандидатстваши за двугодишна GCSE програма (14+ години), едногодишна GCSE програма (15+ години) и A-level и International Baccalaureate програми (16+ години)
  • 2 стипендии за 30%* отстъпка от таксата за обучение за учениците кандидатстваши за двугодишна GCSE програма (14+ години), едногодишна GCSE програма (15+ години) и A-level и International Baccalaureate програми (16+ години)
  • 2 стипендии за 20%* отстъпка от таксата за обучение за учениците кандидатстваши за двугодишна GCSE програма (14+ години), едногодишна GCSE програма (15+ години) и A-level и International Baccalaureate програми (16+ години)

*Изискванията за всички стипендии са отличен успех и успешно полагане на изпити по английски език и математика.

Изисквания за получаване на стипендия Oxbridge:

  • Силна мотивация за обучение във Великобритания
  • Мотивация за продължаващо обучение в Oxford и Cambridge Universities
  • Ученикът да е в топ 5 по успех в своя випуск
  • Ученикът да има добро ниво на владеене на английски език, удостоверено с изпита IELTS – резултати 6.5 и нагоре

Документите, необходими по време на обявените дати за конкурса са лична карта и академична справка.

 

От основаването си през 1952г. Cats Colleges (Cambridge, Canterbury, London)  са едни от най-иновативните и успешни учебни заведения за езиково и академично обучение. Възпитаниците на колежите получават места във водещите университети Cambridge University, Oxford University, London School of Economics, Imperial College, St. Andrew’s и Edinburgh., в специалности като Political Sciences, Experimental Psychology, Natural Sciences, Modern Languages and Veterinary Medicine.