Изберете страница

Едно от преимуществата, които дава IB програмата е фокусирането и оформянето на отделните ученици. Тя е разработена за всестранното развитие на децата. Не е достатъчно да се развива само академична интелигентност, IB програмата се стреми младежите да достигнат цялостно  личностно израстване. Тук са събрани основните качества, върху които се фокусира програмата и как учениците ги изграждат по време на учебния им процес.

Независимост

 

Няма начин да се постигне успех в IB програмата без учениците да се научат на самостоятелна подготовка. По време на средното си образование те свикват да управляват собственото си време, да завършват проектите си без да разчитат всяка минута на своите преподаватели. Децата изграждат самостоятелност, независимост и отговорност към учебния процес. Именно това качество прави учениците, обучаващи се по международната програма, подходящи да продължат обучението си в университет.

 

Приспособимост

 

Компонентът, който е част от IB дипломата – „разширено есе“- изисква младежите самостоятелно да изготвят и развият писмен проект. Те трябва да изберат темата си, да се научат как да изследват, да събират факти и да намират нови източници на информация. Накрая трябва да подберат най-подходящия изказ, за да развият и демонстрират вижданията си. Това предизвикателство превръща младежите в адаптивни личности, които съумяват да  се справят с разнородни предизвикателства.

 

Отговорност

 

Един от елементите на международната програма от CAS модула са „социалните дейности“. Те стимулират учениците да приемат проекти в полза на обществото. Тези проекти  могат да бъдат свързани с образованието, могат да са свързани с благотворителна дейност и набиране на средства, да са обвързани с ученически или обществени кампании и други. Децата се насърчават да бъдат иновативни и да мислят за ролята си като част от нещо по-голямо от тях самите. Резултатът е, че учениците започват да се чувстват отговорни не само за себе си, но и за хората около тях. Това е особено важен приоритет на учебната програма, който не винаги е възможно да се постигне в типична учебна среда.

 

IB програмата обучава и помага на учениците да развият и най-силните и най-слабите си страни. Тя им помага за личностното им израстване. Изградена е така, че да допълва обучението с насоки и подкрепа, от която учениците се нуждаят, за да станат интелигентни и ярки личности.

 

Искате ли да знаете повече за IB програмата? Потърсете ни на тел. (02) 987 9958; тел./факс: (02) 980 0231. Ще ви съдействаме и консултираме за всички възникнали въпроси по темата.