Изберете страница

Кои са шестте основни качества на IB програмата (International Baccalaureate Programme) и уменията, които учениците изграждат по време на учебния процес?

Мотивация

IB класната стая не е ограничена до четири стени. CAS модулът „творчество, активност и социални дейности“ позволява на учениците да се ръководят от собствените си интереси, таланти и умения. Младежите се възползват от различното обучение, докато поемат проекти, участват и сътрудничат в съвместни учебни дейности. Тази свобода на учебния процес не само затвърждава наученото в класната стая, но е и силно мотивираща. IB програмата развива у учениците желание да се развиват, да учат, както и мотивация да опитват и да изследват нови научни области.

Културна осведоменост

Една от основните цели на международната програма за средно образование е да подготви младежите за съвременното общество. Да ги изгради като граждани на света, които имат широки познания от културна и интелектуална гледна точка. Един от начините, по които учениците на IB програмата се подготвят, е чрез обсъждане на международни въпроси и световни проблеми. Класните стаи са креативни пространства, където двустранната комуникация е ключова. Учениците и учителите изразяват мнението си и се научават да слушат и вземат под внимание гледните точки на другите.

Увереност

Учениците, избрали IB програмата за своето средно образование, са свикнали да изразяват мнението си и да представят своите идеи. В някои по традиционни образователни системи учениците нямат свобода на изразяване. Оценяването е само в писмена форма, докато по време на IB програмата младежите често имат устни представяния на проекти. Те се научават да говорят пред аудитория и придобиват ораторски умения.

Искате ли да знаете повече за IB програмата? Потърсете консултантите на агенция „Скай Лайнс“, за да ви съдействат и да ви насочат по най-подходящия за вас начин. Свържете се с нас на тел. (02) 987 9958; тел./факс: (02) 980 0231.