Изберете страница

Искате да завършите висшето си образование в Холандия. Привлечени сте от високото академично ниво на обучението в страната на лалетата. Избрали сте новаторска програма на английски език или искате да учите в интернационална среда, но се интерсувате как бихте могли да пучите студетнско финансиране.

Агенция „Скай Лайнс“ е на среща, за да ви съдейства.

Студентското финансиране за висше образование в Холандия, което е достъпно за студенти от Европейския съюз, обхваща няколко компонента:

  • заем за таксата за обучение
  • заем за карта за пътуване 
  • допълнителен заем

Заем за таксата за обучение в Холандия (Tuition fee loan):

На първо място, българските студенти могат да се възползват от възможността да изтеглят заем за таксата за обучение (Tuition fee loan), която е в размер от около 2000 евро на година (2143 евро за 2020/21 акад. год.).

Основно изискване е да са на възраст под 30 години в момента на кандидатстване за заема и да се обучават в акредитирана и финансирана от държавата програма. Важно условие е да имат холандска банкова сметка и BSN номер (наличен след задължителната регистрация в общината в Холандия). За заема може да се кандидатства едва след пристигане в Холандия, записване в университета и приключване с административните процедури, задължителни за всички международни студенти.  

Заем за карта за пътуване (Student travel product):

Наред със заема за таксата за обучение, европейските студенти в Холандия могат да изтеглят заем за карта за пътуване (Student travel product) в размер от около 90 евро на месец, който се опрощава, ако се дипломират в рамките на 10 години. Условията трябва да се проверят с DUO.

Допълнителен заем (Supplementary grant):

Третата възможност за финансиране е така нареченият допълнителен заем (Supplementary grant), който е подарък за първите 5 месеца от обучението в университета в Холандия, а остатъкът може да се опрости, ако дипломирането е в рамките на 10 години. 

За да имат право на този допълнителен заем, студентите от Европейския съюз трябва или да са живели официално в Холандия минимум 5 години преди старта на обучението, или да работят минимум 56 часа на месец по време на обучението си в Холандия (от септември до май), като това се удостоверява с официален договор с работодател в Холандия. 

 

Допълнителна информация можете да намерите в официалния уебсайт на DUO (агенцията, която отговаря за тези въпроси): https://duo.nl/particulier/student-finance/index.jsp 

Ако сте готови да се обучавате в едни от най-реномираните и преспективни университети в света, потърсете ни на телефон (02) 987 9958 или ни пишете на имейл адрес info@skylines-bg.com.