Изберете страница
При избор на образование в чужбина особено важно е по коя образователна програма младежите ще завършат. От това в голяма степен зависи бъдещата им кариера. Колкото са по-престижни и по-реномирани  академичната програма и учебното заведение в чужбина, толкова по-голям е шансът за прием в най-търсените висши учебни заведения по света.
В световен мащаб има хиляди отлични училища за средно образование – училища с вековна история, с модерна материална база и отлични условия за живот, обучение и спорт на учениците.
Как да се избере сред това море от възможности пансионно училище, което да отговаря на търсенията на съвременните младежи. Агенция „Скай Лайнс“ може да съдейства на всеки младеж да намери най-подходящото обучение за него.

STEAM обучението

STEAM обучението, което предлагат съвременните бординг училища, дава възможност за развитие на личността. Взискателната система в пансионати като CATS Academy Boston за средно образование, съчетана със STEAM обучението подготвя младежите за международно признати квалификации. Те са необходима предпоставка за постъпване в елитни колежи или университети.

Характеристики на STEAM обучението

Критично мислене

Живеем във време, когато информацията е достъпна и безплатна за по-голямата част от населението по земята. И ако приемем, че знанието е сила, то със сигурност съвременният човек е „по-всемогъщ“ от всякога в историята.
Но знанието е само една част от стойността на информацията. Придобиването на знание не е толкова важно, колкото разбирането какво да се прави, след като се придобие въпросното знание. Способността да се мисли критично представлява възможността на човек да приложи това, което вече е научил.

Креативност и арт виждания

Креативността не е нещо, което може да се научи в буквалния смисъл на думата. Но може да бъде развита и правилно канализирана. STEAM образованието създава среда, в която учениците от бординг училищата като The Village School могат да се научат да изразяват себе си. Когато съществува този благоприятен климат в класната стая, децата получават възможност да проучат в дълбочина всеки детайл. Това помага на учениците да оставят настрана пристрастията си и им позволява да мислят извън рамките по време на изучаването на различни дисциплини.

Сътрудничество

Сътрудничеството е решаваща част в средното образование подчинено на STEAM обучението. Съвременните пансионати като North Broward Preparatory School създават обстановка, в която учениците често учат на групи. Работата в екип е често срещана в бординг училищата, които искат да изградят ученици способни да се реализират добре в обществото.
Най-добрите екипи са тези, които позволяват на всеки член да блести и да внесе свой собствен уникален принос без да подценява другите. Средното образование в чужбина, базиращо се на STEAM, насърчава учениците да се развиват всестранно, внасяйки дух на сътрудничество и новаторство.
Консултантите на агенция „Скай Лайнс“ са насреща, за да ви запознаят с най-добрите пансионни училища за средно образование по света. Свържете се с нас на имейл info@skylines-bg.com или на тел. 02/ 987 99 58.