Стипендии Coventry University

Отстъпка при заплащане на учебната такса наведнъж

Студентите, които заплатят пълният размер на тяхната учебна такса при записване в университета, получат отстъпка от GBP 500.

Стипендии за отличен успехstipendii

GBP 1000 през първата година от обучението като поощрение за отличен успех от предходното обучение.

Тази стипендия се предоставя на международни студенти, които кандидатстват за редовно обучение в бакалавърски и магистърски програми в Coventry University

Стипендиите се предоставят на база академични постижения. (Кандидатите от магистърските програми трябва да имат резултат 2.1, а кандидатите за бакалавърски програми A-levels или еквивалент.)

Кандидатите за стипендии се вземат предвид при самото кандидатстване в университета – няма отделна процедура за това. Успешните кандидати се уведомяват от International Office.

Стипендии за компютърни и инженерни науки

За да се отпразнува откриването на новата свръх модерна сграда на факултета по инженерни и комютърни науки на Coventry University, университетът стартира нова схема за отпускане на стипендии.

До 55 стипендии на обща стойност от GBP 200,000 ще бъдат отпуснати за талантливи студенти, които започват обучението си в университета през януари и септември 2013г.

Стипендиите се присъждат на конкурсен принцип и от кандидатите се изисква да предоставят есе от 500 думи на тема: Как ще използвам квалификацията си от Coventry University, за да допринеса в областта на компютрите и инженерството?

За стипендията могат да кандидатстват всички кандидати за бакалавърски и магистърски програми във факултета по инженерни и компютърни науки.

Рaзмер на стипендиите:

Бакалавърски програми – GBP 4,500*

Бакалавърски top up програми – GBP 2,500

Магистърски програми – GBP 2,500

*GBP 4,500 се разпределят по равно през трите години от обучението. Кандидатите трябва да постигнат среден успех от 60%, за да продължат да получават стипендията през следващите две години.

Процедура за кандидатстване

За стипендията се кандидатства като се изпрати гореспоменатото есе заедно с формуляра за кандидатстване в университета. Консултантите на агенция „Скай Лайнс” ще ви съдействат за това напълно безплатно.

Крайният срок за подаване на заявления за стартиране на обучението през септември 2013г. е 28 юни 2013г. Само успешните кандидати ще бъдат уведомени. Този вид стипендии не може да се комбинира с всички други стипендии или отстъпки.