Изберете страница

Пансионното образование предлага широка палитра от образователни похвати, които се адаптират спрямо съвременните нужди на днешните деца. Те не са свързани само с академичната страна на образователния процес, а и с предлаганата материална база от училището, структорирането на часовете, разпределението на класните стаи и други.

В пансионните училища размерите на класаовета са значително намалени

Броят на учениците в пансионатите обикновено е наполовина спрямо другите учебни заведения. Ако в България класовете са от 25- 30 деца, то нормално в бординг училищата той е около 12. Предимството на това е, че учителите могат да предоставят индивидуално внимание и могат да отделят повече време за всяко дете. Голяма част от преподавателите всъщност живеят в кампусите на пансионните училища. С по-малко ученици учителите имат повече възможности да внедряват новаторски техники в обучението, да виждат и да анализират ответната реакция. В повечето бординг училища е въведена практиката на дебатите. Децата се учат, докато дебатират върху даден проблем. Изнасят се презентации и после ученици и учители обсъждат гледните си точки. Това е своеобразен „Сократски подход“, чрез който се цели да се привлече вниманието на младежите и те да проявят личното си отношение. Бивайки дейни по време на учебния процес, те запаметяват много повече материал и дори нямат нужда от допълнителна самоподготовка. Младежите ще срещтнат същите методики и по-късно в добрите университети.

Учителите и учениците са като семейство

Това произлиза от малките класове и от съвместния живот в кампусите на пансионните училища. Учителите опознават всяко дете и знаят какви са неговите потребности, какви са силните му страни и върху какво трябва да се работи.

Личните умения на учениците се развиват на по-високо ниво

Пансионното наставничество означава, че учениците непрекъснато се насърчават да бъдат най-добрите версии на себе си. Свободното време се запълва с домашни работи, четене, спорт, музика и занимания. Младежите се учат как да бъдат отговорни за собственото си планиране на времето. Те стават по-независими и самоуверени.

Състезателен дух в бординг училищата

Младежите са стимулирани от средата, защото виждат връстниците си как полагат усилия, за да се самоусъвършенстват. Това събужда стремежа всеки да се докаже и да покаже на какво е способен, а в по общ план така учениците се стимулират помежду си.

Едно от проучванията на  TABS установява, че 78% от младежите в пансионните училища се чувстват добре подготвени за неакадемични аспекти на живота в училище, като независимост, социален живот и управление на времето, в сравнение с 23% от учениците в държавните училища.

По-голям размах, по-голяма креативност

Бординг училищата се стараят да създадат среда, насърчаваща личностния растеж на учениците. Те се превръщат в комфортно място за всеотдайни и креативни младежи. Място, за което всяко мнение е еднакво важно и където младите хора са зачитани като личности.

Младежите излизат от пансионата обогатени с приятелства за цял живот и със силна мотивация да продължават да се развиват академично, професионално и личностно. Те са готови за едно добро бъдеще, което не познава граници.

***

Елате в офисите на агенция „Скай Лайнс“ и се запознайте с най-добрите пансионни училища по света. Нашите опитни служители ще ви съдействат и ще ви помогнат в избора на пансионно училище и в кандидатстването за него, при това напълно безплатно.