Изберете страница

Как да се подобрят максимално езиковите възможности по време на лагер в чужбина

Посещавайки езикова ваканция в чужбина, децата често се притесняват да започнат разговор, за да не допускат грешки. Според педагозите, обаче, колкото повече се говори, толкова повече грешки в изказа могат да се изчистят. По време на езиковото обучение в чужбина се създава приятелска и непринудена обстановка, в която всяко дете може свободно да изрази себе си, независимо от нивото му на владеене на езика. Принудено да използва чуждия език, за да комуникира, детето придобива по-голяма самоувереност в личните способности по дадения език.

В дългогодишната ни практика, в която ви предлагаме богат избор от утвърдени езикови лагери и ваканции в чужбина, сме установили, че най-добрият начин да се учи чужд език е чрез говорене и потапяне в езика и новата обстановка.

По време на езиковите ваканции в чужбина децата практикуват основни умения като четене, писане, говорене и слушане. Всички те спомагат за бързия напредък по конкретния език. Игровата форма под, която често се провеждат заниманията, спомага за бързото заучаване на нови думи и изрази.

Непрестанното практикуване на новия език дава възможност на младежите да използват наученото в час в извънкласните занимания, докато се забавляват. Така те бързо и методично напредват в познанията си.

Запаметяването на цели изрази или изречения обогатява лексиката на децата. Още след първата седмица прекарана в приятелската среда на езиковия лагер, децата започват да говорят свободно и демонстрират богат речник.

В езиковите ваканции в чужбина често се използва и състезателният елемент. Това не е случайно, преподавателите отдавна са установили, че има ли стимул децата запаметяват и се развиват значително по-бързо.

Мотивация

Най-добрите резултати се постигат при наличие на ясни мотиви. Дори и децата ви да не знаят какво ще учат в бъдеще или да не са се насочили към конкретна професия, посещавайки езиков лагер в чужбина, те бързо ще открият посоката си. Извънкласните занимания и кръжоците по интереси дават възможност на децата да се запознаят с нови предмети и области от науката и заобикалящия ни свят, които не се преподават в училище. Това стимулира интереса им, провокира креативността им и ги обогатява като личности.

По време на езиковите ваканции се създава благоприятна и приветлива атмосфера, в която младежите учат неусетно, а не защото трябва. Това е много добър похват особено за по-малките деца. Когато се учи по собствено желание резултатите са в пъти по-добри.

***

За да ви съдействаме при избора на най-подходящата езикова ваканция, потърсете ни на телефон (02) 987 9958 или ни пишете на имейл адрес info@skylines-bg.com.