Изберете страница
Всяка година състезанието за най-добрите университетите по света започва отначало. Ученици от цял свят се борят за ограничените места. Конкуренцията е голяма и затова, тези кандидат-студенти, които съумеят да се откроят, имат по-голям шанс.

Какви качества търсят топ университетите в Германия по време на интервютата с кандидат-студентите?

Ентусиазъм и открояващ се интерес към избраната специалност

Ако ученикът кандидатства в университет в Германия като International Graduate Center Hochschule, без да е достатъчно мотивиран, това ще проличи и на интервюто. Но ако има жив интерес към специалността, за която кандидатства, ако предварително е разучил по-детайлно какви предмети ще се изучават, ако се е запознал в дълбочина с възможностите, предоставяни му от университета в Германия, това също ще си проличи. Или както казват провеждащите приемните интервюта в международния университет Bad Honnef в Бон,когато кандидат-студените са си направили „домашното“ и знаят защо са избрали нашия университет, ние сме впечатлени и искаме именно тези кандидат студенти да са наши възпитаници.
Младежите, избрали висше образование в топ университети в Германия като Cologne Business School,  трябва да са способни да демонстрират ангажираността към избраната от тях специалност. В противен случай служителите по приема могат да поставят под въпрос дали кандидатът може да се посвети на своето обучение. Младежите, избрали висше образование в топ университетите в Германия, трябва да съумеят да демонстрират, че са истински заинтересовани от специалността, че тя ги вълнува и ентусиазира. Че интересът им продължава и извън класната стая. Че тя е мечтата на живота им и че ясно се виждат в професия, чрез  която да я постигнат. Силната амбиция и истинският ентусиазъм ще убедят всеки приемащ екип, че кандидат-студентът е претендент, за когото самият университет трябва да се бори.

Самоинициатива и самостоятелност

В качествените университети в Германия като Kühne Logistics University се очаква студентите да се занимават с обучението си, да търсят допълнителни материали, да прекарват време в библиотеката и да достигнат до оригинални мнения и гледни точки. В тях образованието не се свежда само до наизустяването на факти или до рецитиране на дадена информация. В Kühne Logistics University  обучението на младежите е съпроводено с изграждането им като независими личности, които имат свои виждания и разбирания, умеят да тълкуват фактите и да интерпретират информацията, без да се влияят от чуждото мнение.
Младежите, които не са свикнали да изказват личното си мнение или се притесняват да демонстрират пристрастие към дадено виждане, рядко се справят добре в интервю за някой от топ университетите в Германия. Важно е също кандит-студентите да демонстрират умения за добро управление на личното си време. Това ще докаже пред университета, че младежите ще могат да се справят със заданията си и няма да им се наложи да прекъснат заради невзети изпити.
Висшето образование в Германия предоставя възможности, които са все по-търсени от кандидат-студентите. Ако се интересувате от висше образование в Германия и най-предпочитаните висши учебни заведения в страната, потърсете консултантите на агенция „Скай Лайнс“ на тлефон (02) 987 9958; тел./факс: (02) 980 0231. Ще ви консултираме напълно безплатно.