Изберете страница

Как да избера университета за своето обучение в Нидерландия?

обучение в нидерландия

Обучението в чужбина е важна стъпка и търсенето на най-подходящата дисциплина и университет е важно звено в живота на всеки бъдещ студент. Без значение колко часове в търсене на информация в интернет ще прекарате, винаги остават въпросителни, на които е добре да бъде отговорено от първо лице. Ето защо, всяка година агенция за образование в чужбинаСкай Лайнс“ провежда изложението Study in the Netherlands. Тази година то ще ви срещне с 3 от водещите висши учебни заведения в Нидерландия.

В рамките на изложението ще имате възможност да се запознаете с основните изисквания за кандидатстване, важни процедури и срокове, таксите за обучение, както и да зададете на представителите на университетите участници всички въпроси, които ви вълнуват.

Един от най-често задаваните въпроси относно образованието в Нидерландия, е този за разликата между двата основни вида държавни университети в страната. В тази статия накратко обясняваме какво се крие зад понятията „традиционен университет“ и „университет за приложни науки“.

Университетите в Нидерландия

Държавните университети в Нидерландия са два вида – традиционни и университети за приложни науки. Освен тях, съществуват и малък брой частни учебни заведения, които са специализирани в областите бизнес и туризъм. Таксите за обучение в тези частни институции надвишават неколкократно таксата в държавните университети, която за 2021/22 академична година е определена в размер на 2168 евро.

Традиционни университети (Research Universities)

Традиционните университети в Нидерландия предлагат мултидисциплинарно обучение, базирано на научни изследвания. Традиционните университети са идеален избор за студентите с множество интереси, които предпочитат да изберат специализация на един по-късен етап. Следването в такъв университет обикновено не включва стаж.

Бакалавърските програми стандартно са с продължителност от 3 години, а магистърските – между 12 и 24 месеца. 185 бакалавърски и над 1300 магистърски програми се предлагат на английски език в 12 от общо 13 традиционни университета в Нидерландия. Сред тях са и университетите участници в традиционното изложение Study in the Netherlands – Tilburg University, Radboud University и Utrecht University.

 

Университети за приложни науки (Universities of Applied Sciences)

Университетите за приложни науки в Нидерландия са професионално ориентирани и са предназначени за млади хора, чиито интереси са съсредоточени в конкретна област. Обучението в бакалавърска програма трае 3 или 4 години, а в магистърска обикновено 12 месеца. Стажът е задължителен, а много от студентите избират да се възползват и от семестър или година в чужбина, в рамките на програмите за обмен.

Университетите за приложни науки в Нидерландия биха могли да бъдат разделени на два вида:

  • По-малки университети в Нидерландия, специализирани в преподаването на конкретни, малко на брой дисциплини – например аграрна икономика, дизайн или педагогика. Те предлагат по-малко програми на английски език.
  • Вторият вид университети за приложни науки са по-големите, в които се предлага по-голямо разнообразие от дисциплини, предлагани на английски език.

Обучението в тези учебни заведения в Страната на лалетата, се провежда в по-малки класове от това в традиционните университети. Ако трябва да бъде определен, стила на преподаване е по-скоро практически – набляга се на колективната работа и се обръща специално внимание на развитието на качества, необходими в една или друга професионална сфера.

Всички университети за приложни науки в Нидерландия, за които можем да Ви съдействаме при кандидатстване, ще откриете тук.