Изберете страница

За нас

„Скай Лайнс” е специализирана агенция за образование в чужбина. Нашите програми обхващат езикови курсове, средно образование и висше образование в чужбина. Вече над 20 години помагаме на българските ученици и студенти да се ориентират в полето на образованието зад граница и да направят възможно най-добрия избор за своето бъдеще.

В областта на обучението зад граница сме в състояние да предложим голямо разнообразие от образователни програми на международно признати пансионни училища и университети в Европа и САЩ, езикови ваканции за деца и езикови курсове за възрастни. Целта ни е да консултираме клиентите си според индивидуалните им предпочитания, за да изберем най-правилния за тях път на развитие в сферата на науките.

В хода на нашите експертни консултации ние индивидуално опознаваме всеки кандидат, който има желание да продължи своето обучение в чужбина. Взимайки под внимание академичната история на учениците и курсистите ние се стремим да им предложим най-подходящите учебни заведения, които да отговарят както на техните специфични потребности. Ние подлагаме на експертен анализ персоналния актив на всеки кандидат и предлагаме комплекс от мерки за увеличаване на шансовете за прием.

Услугите ни представляват конкретно съдействие по всякакви въпроси, свързани с обучението: оформяне и изпращане на пакета от документи за прием в избрани учебни заведения; указания и подготовка за полагането на приемните изпити, които могат да се положат и в нашия Скай Лайнс офис; провеждане на опознавателни срещи с представители на учебното заведение; уреждане на формалностите по организацията на пътуването и настаняването и др.

През целия период на обучение агенция за образование в чужбина Sky Lines поддържа постоянна кореспонденция с учебните заведения. В качеството ни на образователни консултанти ние сме в непрекъсната връзка с учебните заведения и получаваме редовна информация за актуалните образователни програми, за състоянието на материално-техническата база, за изменения в цените и условията за прием. Мрежата от партниращи учебни заведения на агенция Скай Лайнс България постоянно се обновява и разширява, което е резултат от желанието на нашия екип от специалисти да предложи най-добрите програми за обучение на българския пазар, от гледна точка на качество, цена и предпочитания на кандидатите за обучение в чужбина.