Изберете страница

Royalty_Free_1238355_73255241Финансиране – Студентски Заеми

За заем който покрива пълния размер на учебните такси за обучение във Великобритания може да се кандидатства към държавния фонд, чрез агенцията за студентски заеми Student Loan Company. Заемът се превежда директно на избраният университет в Англия при стартиране на обучението, а изплащането му започва едва след вашето дипломиране. Връщането на заема е обвързано с получаване на определен размер на доходи, като вноските се определят от сумата която ще припечелвате над този фиксиран размер. Прагът на изплащане при работа във Великобритания е определен за GBP 25,725 годишна заплата, а при завръщане в България, към момента тази сума е фиксирана на левовата равностойност на GBP 10,290. Погасителните вноски възлизат на 9% от сумата, която припечелвате над този фиксиран праг.

Какви са изискванията?

Одобрението за финансова помощ за размера на таксата за обучение във Великобритания зависи от следните фактори:

    • Институцията, в която сте избрали да учите
    • Типа програма и образователната квалификация, до която води
    • Дали вече разполагате с висша образователна степен (или сте учили за такава преди това)
    • Вашата националност и адрес по местоживеене в трите предходни години преди старта на обучението във Великобритания.

Как се кандидатства и какви са сроковете?

Кандидатстването за студентски заем във Великобритания става с попълване и изпращане на хартиен формуляр за студенти от ЕС. Формулярът и съпътстващите документи се подават към Student Loan Company, най-късно 9 месеца след началото на академичната година.  В рамките на 40 работни дни след получаване на документите, SLC определя дали всички изисквания са покрити, след което изпраща писмо с потвърждение, че сте одобрени да получите студентски заем.

За да кандидатствате, е необходимо не само да е отворено кандидатстването за заема за съответната академична година, но и вече да сте получили официален прием в избрания университет. Обикновено кандидатстването за заема се отваря през месец април в годината на кандидатстване и записване за обучение във Великобритания. Препоръчително е да се кандидатства за заема преди старта на самото обучение, за разполагате с потвърждение за одобрение от SLC и да можете да го предоставите при записването в началото на учебната година. В случай, че не сте получили одобрение от SLC до този момент, трябва да информирате финансовия офис, когато получите такова писменото потвърждение. Междувременно ще Ви бъде издадена фактура за цялата сума, която при евентуален отказ за заем, ще трябва да заплатите на университета.

За всички въпроси свързани с образованието в чужбина може да потърсите нашите опитни консултанти на телефон (02) 987 9958 или да пишете на имейл адрес info@skylines-bg.com.