» » Заеми за Холандия

Заеми за Холандия

Royalty_Fre_495512_80900257Студентски заем за таксата за обучение

От 1 септември 2007 г. студентите от ЕС, които не получават стипендия в пълен размер за обучение в бакалавърска или магистърска програма в Холандия, могат да кандидатстват за заем за таксата за обучение. Заемът се отпуска за всеки месец, като връщането му става след приключване на обучението.

Размер на студентския заем

Студентите от ЕС, които са на възраст до 30 г. и учат редовно в държавно-финансирана програма в институт за висше образование или университет в Холандия, заплащат официално-регламентираната такса за обучение, определена от правителството. За 2013-2014 академична година таксата е в размер до EUR 1835. Задължително условие е програмата да бъде акредитирана от Холандско-Фламандската Организация за Акредитация (NVAO), която отговаря за оценяването на качеството на учебните програми, предлагани от висшите образователни институции в Холандия и Белгия.

Студентите от ЕС, които са на възраст до 30 г. и учат редовно в не-финансирана от държавата програма в институт за висше образование или университет в Холандия, заплащат т.нар. ‘институционална такса за обучение’ (‘institute’s tuition fees’), която обикновено е по-висока от официалната такса за обучение, определена от правителството.

Ако отговаряте на изискванията за заем за таксата за обучение (виж по-долу), винаги можете за вземете студентски заем, покриващ в пълен размер официална такса за обучение. Заем в по-голям размер можете да получите само в случай, че сте приети в не-финансирана от държавата програма и заплащате институционална такса за обучение, която е по-висока от официално-регламентираната такса. В този случай максималната сума, която може да Ви бъде отпусната като заем за таксата за обучение, е в размер на пет пъти официално-регламентираната такса. По-нисък заем също е възможен. Във формуляра за кандидатстване се посочва каква сума желаете да заемете на месец.

Изисквания

Кандидатите трябва да:

  • са на възраст под 30 г., когато кандидатстват за пръв път за студентски заем
  • са записани като редовни (full-time) студенти в акредитирана програма в държавно-финансиран (или държавно-признат) институт за висше образование или университет
  • имат национален осигурителен номер в Холандия
  • имат банкова сметка (но не и спестовна) в Холандия

Кандидатстване за заем

При кандидатстването за студентски заем, трябва да попълните съответния формуляр (Application for loan tuition fees for students from EU/EEA countries) и да го изпратите на IB-Groep заедно с изискваните документи. Уверете се, че спазвате сроковете. Не можете да кандидатствате за студентски заем, ако нямате холандски национално-осигурителен номер (т.нар. ‘sofinummer’), който получавате след пристигането си в Холандия и съответната регистрация. По отношение на откриването на банкова сметка и регистрирането на национално-осигурителен номер, университетите имат изградена практика и специален департамент, който оказва съдействие на международните студенти.

За повече информация предоставяме достъп към страницата на Information Management Group (IB-Groep), организацията, която отговаря за стипендии и заеми за образование в Холандия: