Заеми за Великобритания

posted in: Заеми | 0

Royalty_Free_1238355_73255241Финансиране – Студентски Заеми

За заем който покрива пълния размер на учебните такси във Великобритания може да се кандидатства към държавния фонд, чрез агенцията за студентски заеми Student Loan Company. Заемът се превежда директно на университета при стартиране на обучението, а изплащането му започва едва след вашето дипломиране. Връщането на заема е обвързано с получаване на определен размер на доходи, като вноските се определят от сумата която ще припечелвате над този фиксиран размер. Прагът на изплащане при работа във Великобритания е определен за GBP 15,000 годишна заплата, а при завръщане в България, към момента тази сума е фиксирана на левовата равностойност на GBP 6,000. Погасителните вноски възлизат на 9% от сумата, която припечелвате над този фиксиран праг.

Какви са изискванията?

За да получите одобрение за финансова помощ, е необходимо да сте приети като редовни студенти в програма, която води до една от изброените квалификации:

• Bachelor degree
• Foundation degree
• Diploma of Higher Education (DipEd)
• Higher National Diploma (HND)
• Higher National Certificate (HNC)
• Postgraduate Certificate in Education (PGCE)
• National Vocational Qualification (NVQ)

Програмата, която сте избрали, също така, трябва да се предлага в образователна институция в Англия, Северна Ирландия или Уелс, със следния статут:
• Университет
• Държавно финансиран колеж
• Акредитирана частна институция
• Училище от консорциума SCITT (School-Centred Initial Teacher Training scheme)

Как се кандидатства и какви са сроковете?

Кандидатстването за студентски заем става с попълване на формуляр за студенти от ЕС за текущата академична година – формуляр EU9N. Формулярът и съпътстващите документи се подават към Student Loan Company, най-късно 9 месеца след началото на академичната година – т.е. до м. април.  В рамките на 40 работни дни след получаване на документите, SLC определя дали всички изисквания са покрити, след което изпраща писмо с потвърждение, че сте одобрени да получите студентски заем.

Най-добре е да кандидатствате за заем веднага след като официално сте били приети в съответната програма и сте потвърдили записването си. Така, при регистрацията в университета, ще можете да предоставите писмено потвърждение, че вече сте одобрени за заем. Финансовият офис ще се увери, че таксата ви ще бъде заплатена от Student Loan Company. В случай, че не сте получили одобрение от SLC до този момент, трябва да информирате финансовия офис, когато получите такова писменото потвърждение. Междувременно ще Ви бъде издадена фактура за цялата сума, която при евентуален отказ за заем, ще трябва да преведете на университета.