Изберете страница

Имате ли усещането, че техниките ви за учене понякога просто не работят ? Чудите ли се какво бихте могли да направите, за да се представяте по-добре на занятия и по време на изпити? Много студенти осъзнават, че техниките им за обучение от гимназията не са ефективни в университета. Това е разбираемо, тъй като обучението в университета е много по-различно от това в гимназията. Преподавателите са по-малко ангажирани, класовете са по-големи, обемът от информация също, четенето е по-интензивно. Това не означава, че нещо не е наред с вас. По-скоро означава, че трябва да помислите за по-ефективни стратегии за обучение, които дават резултат.

Този материал предлага няколко техники за ефективно обучение. Експериментирайте и открийте кои от тях работят при вас.

✔ Четенето не е учене

Четенето и препрочитането на текстове или бележки не води до активно ангажиране с материала. Четенето само по себе си не е техника за обучение. Повторното четене също невинаги води до затвърждаване на материала. Мислете за четенето като за важна част от предварителното изучаване на дадена тема. Запомнянето на информацията обаче изисква активно ангажиране с материала:

Ето няколко стратегии за ефективно обучение:

  • Формулирайте въпроси и проблеми и напишете подробни отговори. Създайте тест, с който да проверите собствените си знания.
  • Влезете в ролята на преподавател. Разкажете на глас информацията, която се опитвате да научите. Използвайте собствени аргументи, сякаш вие сте преподавателят и излагате своите концепции пред аудиторията.
  • Опитайте се да онагледите материала чрез примери, които се отнасят до вашите собствени преживявания.
  • Визуализирайте информацията, като създадете карти или диаграми, които обясняват материала.
  • Когато проучвате дадена тема, се опитайте да структурирате своите разсъждения като изходите от това какво се опитва да каже авторът, какви доказателства има в полза на неговите твърдения и какъв извод може да бъде направен.
  • Организацията и планирането са изключително важни в процеса на подготовка. Когато учите за изпит, първо организирайте материалите си и след това започнете активна работа.

✔ Учете интензивно

Не всяка техника за обучение е еднакво ефикасна. Ще постигнете повече, ако се готвите по-интензивно, вместо да прекарвате часове наред над книгата. Една от най-ефективните стратегии за подготовка е разпределянето на обучението в няколко сесии с продължителност 30 или 45 минути. Ако се опитате да се концентрирате върху материала за 45 минути и след това да си направите почивка, е много по-вероятно да задържите вниманието си и да запомните информацията. Освен това, по-кратките сесии „указват натиск“ върху концентрацията и предотвратяват прекъсването на работата и отлагането й за по-късно.

✔ Мълчанието невинаги е злато

Важно е да откриете къде учите най-добре. Някои хора смятат, че слушането на класическа музика по време на учене им помага да се концентрират, докато други намират това за разсейващо. Въпросът е, че за някои хора тишината в библиотеката може да бъде също толкова разсейваща (или повече) от шума в гимнастическия салон. Ето защо е важно да прецените каква шумова среда работи най-добре във вашия случай.

Очаквайте продължение по темата с още техники за ефективно обучение, които ще ви помогнат да усъвършенствате своите знания и умения!

А дотогава можете да разгледате предлаганите от нас пансионни училища и университети в чужбина. В тях методите на обучение са иновативни и подкрепящи младите хора по пътя към личностното им и професионално развитие!